Jocs d'Arcade

En aquesta pàgina presento alguns dels treballs d'Arcade que vaig realitzar per Gaelco en els més de disset anys de col·laboració.
Vaig començar allà per setembre de l'any 1988 com a primer i únic artista. L'etapa va durar fins a Gener de 2006.
El primer projecte va ser Big Karnak i és el que recordo amb més afecte. Vaig crear la història i vaig dissenyar el joc, així com la majoria de l'art i les animacions.
En els altres projectes em vaig anar especialitzant com a artista i dissenyador d'entorns.
En alguns projectes vaig col·laborar formant i dirigint a diversos artistes, sense deixar de col·laborar simultàniament a la part de producció.
També vaig realitzar funcions de lead artist i direcció artística.
Tingueu en compte les dates i restriccions en què es va realitzar cada projecte, ja que no són comparables amb el que es fa avui dia.
El copyright de tots els gràfics presentats en aquesta pàgina pertany a Gaelco.
ALLYGATOR HUNT - 1994

Dades tècniques:

Format de pantalla: 320 x 240 píxels.
Mida de figures: 16 x 16 píxels.
Colors per paleta i per figura: 16 colors.
Màxim de paletes per pantalla 16 paletes.


Plans:
Decoració: Disposàvem de dos plans amb paralax, les Mitjanes i els Fons.
Marcadors: Es pintaven sempre per sobre de tot.
Personatges: Anaven sempre per sobre del pla de Mitjanes. Es mirava la profunditat en Z.
Quan necessitàvem amagar alguna cosa o crear una altra profunditat utilitzàvem "Tapes", objectes de decorat que tapaven estrictament el que es necessitava.
ART

  La major part del temps dedicat a aquest projecte va ser en la supervisió i direcció de l'art d'entorns. També vaig realitzar alguns fakes per marcar l'estil de la decoració i alguns gràfics de producció.

En aquesta època estàvem treballant en la creació de protocols i eines internes per començar projectes 3D.

En aquest projecte es van incorporar elements pre-render que vaig dissenyar en 3D com la nau protagonista, la pista d'enlairament i alguna nau enemiga.

No recordo com es deia el programa que vaig utilitzar, el que si que recordo és que era molt bàsic. Disposava de tres vistes, planta, alçat i perfil on introduïes les coordenades dels vèrtexs que formarien els polígons i una quarta vista en perspectiva on podies comprovar l'objecte 3D resultant.

THUNDER HOOP STRIKESBACK- 1993

Dades tècniques:

Format de pantalla: 320 x 240 píxels.
Mida de figures: 16 x 16 píxels.
Colors per paleta i per figura: 16 colors.
Màxim de paletes per pantalla 16 paletes.
 
Plans:

Decoració: Disposàvem de dos plans amb paralax, les Mitjanes i els Fons.
Marcadors: Es pintaven sempre per sobre de tot.
Personatges: Anaven sempre per sobre del pla de Mitjanes. Es mirava la profunditat en Z.
Quan necessitàvem amagar alguna cosa o crear una altra profunditat utilitzàvem "Tapes", objectes de decorat que tapaven estrictament el que es necessitava.
Per a les col·lisions s'utilitzaven tiles amb diferents codis i es codificaven en la mateixa posició que les figures de decorat corresponents.
Per a algunes animacions en el fons es canviava dinàmicament una paleta i les figures pintades amb ella canviaven de color donant la sensació d'animació. Aquesta solució donava bon resultat en animacions d'aigua en rius i cascades.ART
THUNDER HOOP - 1992
Dades tècniques:
Format de pantalla: 320 x 240 píxels.
Mida de figures: 16 x 16 píxels.
Colors per paleta i per figura: 16 colors.
Màxim de paletes per pantalla 16 paletes.

Plans:

Decoració: Disposàvem de dos plans amb paralax, les Mitjanes i els Fons.
Marcadors: Es pintaven sempre per sobre de tot.
Personatges: Anaven sempre per sobre del pla de Mitjanes. Es mirava la profunditat en Z.
Quan necessitàvem amagar alguna cosa o crear una altra profunditat utilitzàvem "Tapes", objectes de decorat que tapaven estrictament el que es necessitava.
Per a les col·lisions s'utilitzaven tiles amb diferents codis i es codificaven en la mateixa posició que les figures de decorat corresponents.
Per a algunes animacions en el fons es canviava dinàmicament una paleta i les figures pintades amb ella canviaven de color donant la sensació d'animació. Aquesta solució donava bon resultat en animacions d'aigua en rius i cascades.ART

 

   

 

BIG KARNAK - 1991


Dades tècniques:

Format de pantalla: 320 x 240 píxels.
Mida de figures: 16 x 16 píxels.
Colors per paleta i per figura: 16 colors.
Màxim de paletes per pantalla 16 paletes.

Plans:

Decoració: Disposàvem de dos plans amb paralax, les Mitjanes i els Fons.
Marcadors: Es pintaven sempre per sobre de tot.
Personatges: Anaven sempre per sobre del pla de Mitjanes. Es mirava la profunditat en Z.
Quan necessitàvem amagar alguna cosa o crear una altra profunditat utilitzàvem "Tapes", objectes de decorat que tapaven estrictament el que es necessitava.
Per a les col·lisions s'utilitzaven tiles amb diferents codis i es codificaven en la mateixa posició que les figures de decorat corresponents.


ART

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONATGES

 

 

 

 

 

4 comentaris: